Доставка на радост,

цветя и подаръци

Във вашата количка

0 артикула 0.00 лв.

Виж количката

   
   

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
2007-2013

ПРОЕКТ
Създаване на онлайн и офлайн магазин за продажба на цветя
За периода: 01.08.2014 - 28.02.2015 година
Договор BG051PO001-1.2.03-ESF-1203-01-07079
Бюджет на проекта: 19,337.36 лева
Бенефициент: Цветните ООД
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ